Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, μόνιμοι και αναπληρωτές, περιλαμβανομένων Διευθυντών και Συντονιστών Εκπαίδευσης, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και έχουν υλοποιήσει ολοκληρωμένη/ες δράση/εις/έργα, στο πλαίσιο των ως άνω πεδίων, κατά τα  σχολικά έτη της προκήρυξης.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας θα γίνεται σε δύο φάσεις:

α) προκαταρκτική/πρώτη φάση

β) δεύτερη/τελική φάση

Α) Στην προκαταρκτική/πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

1. τη συνημμένη αίτηση που αποτυπώνει λεπτομερώς: a) την εκπαιδευτική & επιστημονική  τους συγκρότηση και β) την εκπαιδευτική τους προσφορά κατά τα σχολικά έτη της προκήρυξης,

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο προϊστάμενο

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, με πάγιο κείμενο ως κάτωθι:

*ΚΕΙΜΕΝΟ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης είναι αληθές και ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρομαι, είτε σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μόνο από τον υπογράφοντα/την υπογράφουσα, είτε στις περιπτώσεις που συνεργάστηκα με άτομα ή φορείς για το σχεδιασμό ή την υλοποίηση του, έχω αναφερθεί στη συνεισφορά τους, προσδιορίζοντας επαρκώς το βαθμό της εμπλοκής και το ρόλο τους.

4. Επίσημο και πρωτότυπα υπογεγραμμένο έγγραφο από τον οικείο Συντονιστή και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρονται στην αίτησή τους έχει σαφώς υλοποιηθεί, κατά την περίοδο που προσδιορίζει η προκήρυξη. Το έγγραφο αυτό θα συνταχθεί από τον/την υποψήφιο/α και θα δοθεί στους αρμοδίους για συνπογραφή.

5. Μέχρι 3 υποστηρικτικές/συστατικές επιστολές για το εκπαιδευτικό έργο και την προσφορά τους, υπογεγραμμένες από στελέχη εκπαίδευσης ή το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου (προαιρετικό).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την προκαταρκτική/πρώτη φάση υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο:

http://www.hellenic-commission-educational-awards.com/

από την Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 έως και την Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019. 

Ελλιπείς, εκπρόθεσμες, ανυπόγραφες, ή μη πρωτότυπα υπογεγραμμένες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Β) Κατά τη διάρκεια της δεύτερης/τελικής φάσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπόμνημα στο οποίο:

a) να περιγράψουν το εκπαιδευτικό έργο που έχουν υλοποιήσει στέλνοντας λεπτομερή έκθεση, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις με διάστιχο 1,15 και μέγεθος γραμματοσειράς 11 και

β) να περιλαμβάνουν τεκμήρια της επιστημονικής/επαγγελματικής τους συγκρότησης (φωτοτυπίες πτυχίων, μεταπτυχιακών, σεμιναρίων  κλπ) και της εκπαιδευτικής τους προσφοράς.

Οι υποψήφιοι καλούνται να σαρώσουν ή να φωτογραφήσουν, το υλικό που χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση του έργου ή που παρήγαγαν ως προϊόν του και να το επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μέσω ταχυδρομείου ή με προσωπική κατάθεση θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ συμπληρωματικά τεκμήρια, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, εφόσον το υλικό που εσωκλείεται δεν μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (π.χ. βιβλίο, cd rom, κατασκευή κλπ).

Η Επιτροπή Κρίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετήσει μια πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα των υποψηφίων και του εκπαιδευτικού τους έργου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ta ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών, που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα, την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 και οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019, έως και την Τετάρτη 13, Φεβρουαρίου 2019, ΜΟΝΟ στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο:

http://www.hellenic-commission-educational-awards.com/

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα ήταν καλό να συγκεντρώσουν και να προετοιμάζουν τα τεκμήρια, που σκοπεύουν να καταθέσουν για την δεύτερη/τελική φάση, ήδη από την προκαταρκτική/πρώτη φάση, καθώς το διάστημα υποβολής τους για τη δεύτερη φάση είναι περιορισμένο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικές.

Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο: lariosn@uoa.gr ή να καλείτε καθημερινά στο 210 36 88 271, από τις 10:00 έως τις 16:00.

Για διευκρινίσεις επί του περιεχομένου της προκήρυξης μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο 210 36 82 386, από τις 15:00 έως 16:30.

Η προκήρυξη θα αποσταλεί σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στο κάτωθι link του Υπουργείου Παιδείας:

https://www.minedu.gov.gr/dimofili/38247-16-11-18-i-elliniki-ethniki-epitropi-gia-tin-unesco-prokiryssei-gia-to-etos-2018-deka-10-vraveia-ekpaideftikis-prosforas-se-paramethories-perioxes

και στην επίσημη σελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής στο facebook: Hellenic National Commission for UNESCO.

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα, την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019.