Επιτροπή Κρίσης Βραβείων

--Μιχάλης Σκούλλος, ομότιμος καθηγητής, Διευθυντής Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη(MIO-ECSDE), επικεφαλής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο-ΕΚΠΑ,  Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής MAB/UNESCO.

--Βασίλειος Μακράκης, αφ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, επικεφαλής της Έδρας UNESCO για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

--Παρούλα Νάσκου Περράκη, αφ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Οργανισμών, τ. Διευθύντρια Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

--Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές για την Εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

--Χρήστος Κρυστάλλης, τέως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

--Θεοδώρα Γκότα, Εμπειρογνώμονας  Σύμβουλος Α’, Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Yπουργείο Εξωτερικών